Publikacje

Monografia „W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)”

Niedawno ukazała się nowa książka Moniki Rekowskiej: „W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)” Książka została nagrodzona: Nagrodą Clio I stopnia w r. 2014 przyznawaną przez Rektora UW na wniosek Dziekana Wydziału Historycznego oraz Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia Dowiedz się więcej…