Badania archeologiczne Instytutu Archeologii Uniwersutetu Warszawskiego w Ptolemais (dzisiejsza miejscowość Tolmeita, na półwyspie Cyrenaika, w Libii) rozpoczęte i kierowane od 2001 roku przez prof. dr hab. Tomasza Mikockiego prowadzone sa dwukierunkowo. Z jednej strony są to tradycyjne wykopaliska archeologiczne zlokalizowane w jednej z insul, gdzie natrafiono na pozostałości rzymskiej rezydencji mieszkalnej nazwanej w związku z pięknym położeniem “Willą z widokiem”. Drugi kierunek badań stanowią pomiary topograficzne i inwentaryzacja obiektów archeologicznych w granicach antycznej aglomeracji – Ptolemais.

Miasta rozciągniętego na powierzchni ok. 250 hektarów wraz z towarzyszącymi nekropolami położonymi na wschód i na zachód od murów miejskich (o dotychczas wpełni nie rozpoznanym zasięgu). Pomiary powierzchniowe pozostałości architektury antycznej prowadzone są przy użyciu tachimetru elektronicznego Total Station – daru Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – od 2002 roku, kontynuowane i wzbogacane o inne techniki rozpoznania archeologicznego – fotografię satelitarną, pomiary wysokościowe GPS a także prospekcję geofizyczną metodą elektrooporową i magnetyczną (rozpoczęte w 2005 roku pod kierunkiem dr. Krzysztofa Misiewicza z Instytutu Historii i Kultury Materialnej w Warszawie) Strona ta ma za zadanie przybliżyć wyniki badań nieinwazyjnych w Ptolemais dokonanych różnymi metodami i technikami.

Korzystając z doświadczeń osób, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w ten projekt powstał pomysł stworzenia modelu dla opracowania topografii i architektury miesta antycznego. Który dzieki zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych daje możliwości szerokiego zastosowania przy planowaniu, przeprowadzaniu i prezentowaniu wyników badań archeologicznych.

Zespół badaczy współpracujących przy tym projekcie składa się z wykwalifikowanej kadry badaczy mających bardzo pokaźny dorobek naukowy, a także z grupy młodych badaczy i studentów biorących udział w badaniach terenowych w Libii oraz przy opracowywaniu danych w Instytucie Archeologii UW, gdzie w ramach Zakładu Archeologii Klasycznej została utworzona Pracownia Badań Archeologicznych w Libii – Ptolemais.