Działalność Polskiej Misji Archeologicznej jest wspierana przez

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Departament Starożytności Libii