Kontakt

Polska Misja Archeologiczna w Ptolemais

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. +48 22 55 22 816

fax +48 22 55 22 801

e-mail: ptolemais*@*ptolemais.pl

proszę usunąć ** z adresu