Kontakt

Polska Misja Archeologiczna w Ptolemais

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 816
fax +48 22 55 22 801

e-mail:
k.lewartowski@uw.edu.pl
miron.bogacki@uw.edu.pl