Polska Misja Archeologiczna w Ptolemais

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 816
fax +48 22 55 22 801

Kierownik: dr Piotr Jaworski

pk.jaworski@uw.edu.pl