Odkrycia Polskiej Misji Archeologicznej w Ptolemais są regularnie rozpowszechniane i promowane.

Do największych osiągnięć zaliczyć można wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie.