2023

 

2022

Dualizm rzymskiej prowincji Creta et Cyrene w świetle świadectw archeologicznych, Projekt realizowany w ramach Stypendium Fundacji Lanckorońskich, M. Jaworska

 

2021

Analizy archeometryczne lampek z Ptolemais jako narzędzie do badań nad produkcją lokalną w Cyrenajce, Mikrogrant CRAC (Centre for Research on Ancient Civilizations), M. Jaworska

 

 

2020

Lampki terakotowe jako źródło do badań nad powiązaniami gospodarczymi między Egiptem i Cyrenajką w okresie ptolemejskim i rzymskim. Kwerenda biblioteczno-muzealna. Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, M. Jaworska